Intranät

Vad är Intranät?

Ett uppdaterat och väl fungerande intranät är navet i en fungerande verksamhet. Med hjälp av ett Sharepoint-baserat intranät går det lätt att snabbt nå ut med viktig information till och från alla enheter.

intranet
nyttan bild

Vad är nyttan med Intranät?

När all information samlas på en plats underlättas samarbetet i alla delar av verksamheten. Vår tid ställer krav på förändringsarbete, ofta i team som befinner sig på olika platser. Då blir samlad dokumenthantering och tydlig informationsspridning en nyckelfråga för verksamheter som vill växa.

Citat

“Som en stor byggkoncern har vi förenklat vårt sätt att distribuera och hantera information internt. Med gemensamma samarbetsytor skapar vi förenklade arbetsflöden för våra anställda och de bidrar även till ökad gemenskap. Norteam är en partner vi alltid kan rekommendera!”

- Pelle. Kund
pelle