IT-Chef som tjänst

Vad är IT-Chef som tjänst?

Behöver ni hjälp med strategiska beslut för att utveckla era digitala arbetssätt? Med både bred och djup kunskap kan vi på Norteam agera IT-ansvariga i er verksamhet. Vi hjälper er att utvärdera befintliga lösningar, sätta roadmap och projektleda IT-relaterade initiativ.

it-chef
nyttan bild

Vad är nyttan med IT-Chef som tjänst?

När Norteam tar helhetsansvar för IT-miljön och agerar förvaltare av era IT-projekt görs det grundligt. Helst deltar vi i ledningsgruppsmöten för att förstå verksamhetens utmaningar och behov innan vi ger strategiska råd. Tjänsten IT-chef ger er flera olika resurser i ett paket.

Citat

“Genom denna tjänst har Norteam tagit ett helhetsåtagande för vår IT-miljö och de system som vi förlitar oss på i vår dagliga verksamhet. Genom kontinuerlig närvaro på ledningsgruppsmöten har de spelat en viktig roll i strategiska beslut och frågeställningar.”

- Mikael. Kund
mikaelitchef