IT-Säkerhet

Vad är IT-Säkerhet?

Idag behöver varje verksamhet ett modernt skydd bestående av AI och automation. Genom att hantera och skydda identiteter på en universal plattform och jobba med integrerad och automatiserad säkerhet kan känslig data skyddas oavsett var den finns och vart den skickas. Med Azure Security Center kan vi följa och utvärdera AI-sammanställd data för att säkerställa våra kunders information.

IT-säkerhet-i-molnet
nyttan bild

Vad är nyttan med
IT-säkerhet?

Genom att använda molnbaserade maskininlärningsalgoritmer kan vi upptäcka avvikande och potentiellt farlig aktivitet. När vi ser till att rätt användare har åtkomst till rätt resurser och använder oss av stark autentisering kan vi minska risken för säkerhetsöverträdelser.

Citat

“Med Azure Security Center kan vi utvärdera säkerhetsstatus för våra servrar, lagring, databaser och arbetsbelastningar. Både i Azure och lokalt. Genom att följa AI-sammanställd information, jobbar vi proaktivt för att säkerställa våra kunders data.”

- Jon. Norteam Tech
Jon Eriksmo