Norteam

Förbered ditt företag för AI

Microsoft 365 Copilot Säkerhet

Att introducera AI i företagets dagliga arbetsflöden är ett steg framåt i den digitala transformationen. Microsoft Copilot, som en integrerad del av Microsoft 365, erbjuder spännande möjligheter men väcker också frågor om datasäkerhet och integritet. Nedan utforskar vi olika säkerhetsaspekter av Microsoft Copilot, med fokus på vad organisationer bör tänka på när de överväger att integrera denna teknologi i verksamheten.

Microsoft 365 Copilot: Din AI-assistent i Office-applikationerna

Microsoft Copilot representerar nya sätt att uppnå arbetsproduktivitet genom att ge användarna möjlighet att interagera med deras data på nya, effektiva sätt. Genom att koppla samman Large Language Models (LLM) med organisationens data via Microsoft Graph, erbjuder Copilot skräddarsydda, kontextuella svar baserade på en mängd informationskällor – från e-post och dokument till chattar och mötesanteckningar.

Datasekretess: En Kärnprioritet

En viktig aspekt att betona är Microsofts åtagande till datasekretess och säkerhet. All data som interagerar med Copilot stannar inom Microsoft 365-tjänsternas gränser, i linje med företagets sekretessåtaganden. Det är värt att notera att data som används genom Copilot inte bidrar till träningen av de underliggande LLM:erna, vilket ger en extra säkerhetsnivå.

Behörighetsmodeller: Nyckeln till Datasäkerhet

För att skydda känslig information är det avgörande att korrekt använda Microsoft 365:s behörighetsmodeller. Det säkerställer att endast behöriga användare har tillgång till relevant data. Copilot är konstruerad för att endast visa data för vilka användaren har åtminstone visningsrättigheter, vilket minskar risken för oavsiktlig dataläckage.

Gränsöverskridande Dataflöde och EU-datagränsen

Copilot hanterar data på ett regionalt sätt, med särskilda överväganden för EU-användare för att upprätthålla data inom EU-datagränsen. Detta visar Microsofts anpassningsförmåga till lokala dataskyddslagar och deras strävan att erbjuda globala tjänster som respekterar regionala krav.

Förbättringar Genom Användarfeedback

Microsoft värderar användarnas feedback och använder den för att förbättra Copilot, dock utan att kompromissa med integriteten i den underliggande LLM. Detta är en del av Microsofts större engagemang för kontinuerlig förbättring baserad på användarinsikter.

Övervakning och Kontroll

Genom verktyg som innehållssökning och Microsoft Purview kan administratörer effektivt hantera och övervaka interaktionerna med Copilot, säkerställa datasäkerhet och efterlevnad av företagspolicyer.

Slutord

När organisationer överväger att införa AI-teknologier som Microsoft Copilot i deras dagliga verksamhet, är det viktigt att ha en djup förståelse för hur dessa verktyg hanterar data och upprätthåller säkerhet och sekretess. Med Microsofts åtagande till dataskydd och innovativa lösningar kan företag tryggt navigera i AI-landskapet, säkerställa datasäkerheten och samtidigt frigöra den fulla potentialen av deras digitala arbetsplatser.

Senaste
nytt