Norteam

Konsten att skriva rätt prompt – Fråga AI för att få ut bästa möjliga svar

Konsten att skriva rätt prompt – Fråga AI för att få ut bästa möjliga svar

Vad är egentligen en prompt? Har du stött på det trendiga uttrycket men funderat på vad det faktiskt innebär? Att prompta betyder att ge instruktioner till Artificiell intelligens. Kanske är du en copywriter som vill skriva vassare texter? Eller vill du anpassa dina texter för att effektivt fånga din målgrupp? Hur du skriver dina promptar är avgörande för vilka svar du kommer få. I denna artikel ger vi dig en kort AI utbildning och bjuder på våra bästa tips om hur du bör formulera dina promptar.

Vem är din målgrupp?

Den första frågan du bör ställa dig innan du formulerar din prompt är vem målgruppen är. Med andra ord; Vem är läsaren av din text? Vem är personen som du vill ska se dina ai-bilder? Vilken bransch arbetar de inom? Vilken yrkesposition eller intressen har dem? Förklara för AI så tydligt som möjligt hur denna specifika målgrupp ser ut och upptäck hur du kommer få mer relevanta svar som fångar din mottagares uppmärksamhet. Nedan följer förslag på hur du kan kategorisera din målgrupp.

Åldersgrupper:

 • Tonåringar (13-19 år): Intresserade av trender, sociala medier och utbildning.
 • Unga vuxna (20-35 år): Fokus på karriärutveckling, självförbättring och livsstilsval.
 • Medelålders vuxna (36-55 år): Intresse för hälsa, investeringar och familjeliv.
 • Äldre vuxna (56 år och uppåt): Fokus på pensionering, hälsa och fritidsaktiviteter.

Professionella bakgrunder:

 • Teknikintresserade yrkesverksamma: Söker djupgående teknisk information, trender inom tech-industrin och innovationer.
 • Marknadsförare: Intresserade av konsumentbeteenden, digitala strategier och mätning av kampanjeffektivitet.
 • Hälsovårdsprofessionella: Behöver vetenskapligt underbyggda råd, uppdateringar om behandlingsmetoder och patientvård.

Geografiska placeringar:

 • Invånare i stadsområden: Ofta intresserade av kultur, teknologi, och samhällstjänster.
 • Boende i landsbygdsområden: Kan ha större intresse för jordbruk, lokal infrastruktur och Community-relaterade frågor.

Intressen och hobbys:

 • Sportentusiaster: Intresserade av specifika sporter, lag, träningstips och tävlingar.
 • Konst- och kulturintresserade: Söker information om evenemang, utställningar, och konstnärliga tekniker.
 • Teknikintresserade: Nyfikna på de senaste prylarna, DIY-projekt och tekniska tutorials.

Ekonomisk status:

 • Budgetmedvetna konsumenter: Söker kostnadseffektiva lösningar och råd om hur man hanterar ekonomi på ett smart sätt.
 • Lyxorienterade konsumenter: Intresserade av premiumprodukter, exklusiva tjänster och högkvalitativa varumärken.

Vilket syfte har ditt meddelande?

En grundläggande princip inom kommunikation är att varje meddelande är formulerat med ett specifikt budskap eller syfte. Som exempel är syftet i den här artikeln att utbilda mottagare om hur man förbättrar sina promptar. När du klargör meddelandets syfte i din prompt, ger du AI möjligheten att leverera anpassade och relevanta svar som är skräddarsydda efter mottagarens behov och intressen. Meddelandet kan ha följande budskap och syfte.

Utbildande – Kunskapsdelning och utbildning inom ett ämne. Lär ut något till mottagaren, kan vara att förstå ett ämne bättre, lära sig nya färdigheter eller fördjupa sina kunskaper inom ett visst område.
Problemlösning – Innehåller lösningar på specifika problem eller utmaningar som mottagaren står inför. Det kan innebära att hantera tekniska problem eller personliga dilemman.
Beslutsfattande - Tillhandahåller relevant information som hjälper personen att fatta välgrundade beslut. Det kan handla om att välja mellan olika produkter, tjänster eller handlingsalternativ.
Underhållning och nöje - Information för nöje eller avkoppling, såsom filmrecensioner, restips eller intressanta fakta.
Faktakontroll och verifiering – Validerar om en uppgift är riktig eller avfärdar falska påstående i en tid där desinformation kan spridas snabbt.
Inspiration och idégenerering – Förslag på kreativa idéer eller inspiration för projekt, design, skrivande, eller andra kreativa sysslor.
Personlig och professionell utveckling – Tips för personlig tillväxt eller karriärsutveckling, som karriärråd, ledarskapstips eller effektivitetsstrategier.
Nätverkande och social interaktion - Information om evenemang, grupper eller forum där likasinnade personer samlas, kan leda till meningsfulla sociala eller professionella kontakter.

Vilken position ska AI- anta?

Du kan be AI att agera copywriter, programmerare, redovisningsekonom och andra roller. Ett annat tips är att inkludera relevanta nyckelord i din instruktion för att hjälpa AI att förstå ämnet och sammanhanget bättre för att generera mer aktuellt innehåll.

Specificera ton och stil:

 • Professionell och informativ: Använd detta när du behöver svar som är lämpliga för affärsmöten eller formella presentationer.
 • Lätt och underhållande: Bra för sociala medier eller informella sammanhang där tonen kan vara mer avslappnad och engagerande.
 • Pedagogisk och förklarande: Använd när målgruppen är nybörjare eller när komplexa ämnen behöver brytas ner i enklare delar.

Ange perspektiv eller roll:

 • Som en expert inom ett specifikt ämne: Be AI anta rollen som en kunnig person inom ett visst fält, t.ex. en ekonom eller en teknikspecialist.
 • Som en neutral observatör: När du vill ha objektiva och opartiska svar som inte lutar åt någon specifik åsikt eller ståndpunkt.
 • Som en förespråkare eller kritiker: Be AI att fokusera på antingen positiva eller negativa aspekter av ett ämne för att balansera eller utmana befintliga åsikter.

Anpassa till målgruppens behov:

 • För nybörjare eller allmänheten: Svar som är enkla att förstå och som undviker jargong eller tekniska termer.
 • För branschproffs eller specialister: Mer detaljerade och tekniska svar som antar att läsaren har förkunskaper inom ämnet.

Välj ändamålet med svaret:

 • För att informera eller utbilda: Be AI att fokusera på att leverera fakta eller instruktioner.
 • För att övertyga eller sälja: När svaren ska motivera läsaren att agera, som att köpa en produkt eller anamma en idé.
 • För att utforska eller diskutera: När du önskar ett mer utforskande svar som tar upp olika synvinklar och stimulerar till diskussion.

Vilket format ska AI svara i?

Tydliggör din avsikt för AI genom att förklara vilken typ av svar du förväntar dig. Vill du ha fakta, råd eller kreativa idéer? Behöver du en sammanfattning eller analysinsikter? Formulera ditt syfte och undvik tvetydighet i din instruktion. Ett vanligt misstag är att beskriva vad man inte vill i sina promptar, exempelvis ”Skriv inte så säljigt” men detta kan lätt förvirra AI. Beskriv i stället vad du vill ha, som ”Skriv en text om [X] och betona de främsta fördelarna och funktionerna för mottagare som söker lösningar på [X]”. Här kommer förslag på olika format.

Text:

 • Artiklar och blogginlägg - Djupgående texter som täcker ett ämne mer detaljerat.
 • Nyhetsbrev - Regelbundna uppdateringar som skickas till prenumeranter med nyheter, tips eller erbjudanden.
 • FAQs (Vanliga frågor och svar) - Korta och koncisa svar på vanliga frågor om ett specifikt ämne.

Visuell media:

 • Infografik - Visuell representation av information eller data, som gör komplexa data lättförståeliga.
 • Videor - Engagerande visuellt innehåll som kan vara allt från instruktionsvideor till dokumentärer.
 • Bilder och diagram - Hjälper till att illustrera poänger och förbättra förståelsen av textinnehåll.

Digitala verktyg och applikationer:

 • Interaktiva guider och simulatorer - Ger användarna möjlighet att experimentera och lära genom interaktion.
 • Mobilappar - Appar som erbjuder specialiserad funktionalitet eller information direkt till användarens mobiltelefon.
 • Webbaserade verktyg - Plattformar eller verktyg tillgängliga via en webbläsare som hjälper till att utföra specifika uppgifter.

Ljudformat:

 • Podcast - Audioinnehåll som ofta fokuserar på specifika ämnen eller branscher och som kan inkludera gästintervjuer.
 • Audioböcker - Ljudversioner av böcker, vilket är praktiskt för de som föredrar att lyssna istället för att läsa.
 • Ljudguider - Ljudinlägg som ger instruktioner eller information i en lättillgänglig form.

Interaktiva presentationer:

 • Webbinarier och online föreläsningar - Direktsända eller förinspelade sessioner som ofta tillåter interaktion med tittarna.
 • Workshops och seminarier - Interaktiva sessioner som ger deltagarna möjlighet att lära sig genom praktisk erfarenhet.

Sociala medier:

 • Inlägg och uppdateringar - Snabb information som delas på plattformar som Facebook, Twitter eller Instagram.
 • Stories och live-sändningar - Tillfälligt innehåll som erbjuder en mer omedelbar och personlig kontakt med publiken.

Använd Microsoft Copilot som artificiell intelligens

Med Microsoft Copilot, vår inbyggda AI-robot, kan du få skräddarsydda svar baserade på din företagsspecifika data, såsom dokument, möten eller mailkonversationer. Detta säkerställer att du får den mest relevanta och precisa informationen till skillnad från ChatGPT, som enbart använder offentligt tillgängliga uppgifter eller information som delas direkt i chatten.

En stor skillnad från ChatGPT är att Copilot inte sparar några av de analyserade uppgifterna. Detta skyddar känslig information och företagshemligheter från att hamna i fel händer.

Genom att använda Copilot behåller du fullständig kontroll över din data och undviker risken för obehörig åtkomst eller missbruk. Vidare sparar Copilot inte data för att träna de underliggande modellerna som styr AI, vilket stärker säkerheten ytterligare. Microsoft har inte heller tillgång till användares chatt- och datahistorik.

Med Microsoft Copilot kan du känna dig trygg med att din data förblir konfidentiell och säker samtidigt som du får tillgång till kraftfulla verktyg för att effektivisera och förbättra ditt arbete.

Åtkomst till Microsoft Copilot och integreringar med Copilot finns i Word, PowerPoint, Excel, Outlook, Teams, Loop och andra appar inom Microsoft 365.

Spara dina bästa promptar direkt i Copilot Lab

I Copilot Lab som är en resurs från Microsoft kan du hämta inspiration och lärdomar om hur du använder Copilot. Här kan du filtrera på vilken typ av inspiration du letar efter och för vilken app. En funktion som Copilot erbjuder som saknas i ChatGPT är att du kan spara ner dina bästa promptar för att sedan enkelt kunna komma åt dom senare i andra applikationer i Microsoft. Exempelvis kan du hämta inspiration för en prompt i Copilot Lab och spara ned den för att sedan snabbt komma åt prompten i Teams.

Några konkreta exempel på promptar du kan använda inom olika roller

Ekonomer: Jämför företagets finansiella nyckeltal med branschstandarder och konkurrenter.
SEO-specialist: Agera teknisk copywriter med SEO expertis och skriv en artikel på svenska som med max 800 ord om [Yoga] utifrån dokument [X] för besökare som har en kommersiell sökintention.
Programmerare: Ge mig syntax för funktion [X].
UX-designer: Ge förslag på aktiviteter för att optimera utcheckningsprocessen för vår e-handelsplattform, baserat på svaren från våra undersökningsenkäter.
Kundtjänstchef: Vilka är de vanligaste klagomålen från våra kunder och hur kan vi adressera dem på ett effektivt sätt?
Säljchef: Vad är de bästa strategierna för att öka vår försäljningskonvertering?
Projektledare: Identifiera flaskhalsar och förbättringsmöjligheter i projektets tidslinje genom att genomföra en riskanalys och skapa en handlingsplan för att mildra riskerna.
Miljökoordinator: Utvärdera företagets koldioxidavtryck och föreslå åtgärder för att minska miljöpåverkan, såsom att övergå till förnybar energi eller minska avfallshantering.
Marknadschef: Genomför en SWOT-analys för företagets marknadsföringsstrategi och föreslå åtgärder för att maximera möjligheterna och minimera hoten.

Be AI korrigera texten

Om du inte är helt nöjd med svaret du fått är det viktigt att du är tydlig med vilka förändringar eller tillägg du önskar. Här är några sätt på hur du kan ge instruktioner för att förbättra svaret:

Specificera vad som saknas eller är felaktigt:

Berätta exakt vad i svaret som inte uppfyllde dina förväntningar eller vad du känner saknas. Till exempel, "Kan du inkludera mer statistik eller konkreta exempel?" eller "Jag behöver mer information om X aspekt."

Be om en annan vinkel eller perspektiv:

Om svaret kändes enkelspårigt eller begränsat, kan du be om att se frågan från en annan synvinkel. Till exempel, "Kan du beskriva hur detta skulle se ut från en konsumentens perspektiv istället?"

Ändra tonen eller djupet i svaret:

Om tonen inte passade sammanhanget kan du be om en justering, t.ex. "Kan du göra svaret mer formellt/professionellt?" eller "Kan svaret vara mer detaljerat eller tekniskt?"

Be om ett förtydligande eller uppföljning:

Om en del av svaret var oklart, kan du be om ett förtydligande. Till exempel, "Kan du förklara vad du menar med X?" eller "Kan du utveckla mer kring Y?".

Använda exempel för att illustrera ditt behov:

Ge exempel på vad du förväntar dig i svaret. Till exempel, "Jag skulle vilja ha ett svar som liknar det du gav mig förra gången om Z, kan du göra det?"

Slutord

Sammanfattningsvis det avgörande att vara tydlig och specifik när du formulerar dina promptar till AI. Genom att kommunicera klart och tydligt ökar du chanserna att få exakt den information eller det svar du behöver.

Senaste
nytt