Norteam

Norteam stödjer Stockholm Stadsmissions livsviktiga arbete

Norteam x Stockholm Stadsmission

Just nu lever vi i osäkra tider med lågkonjunktur och krig. I sådana tider är det de som redan är utsatta som påverkas mest. Därför ville vi på Norteam i julas bidra och visa omtanke genom att bidra till Stockholm Stadsmissions arbete för utsatta kvinnor och barn.

Tillsammans blir vi starka - Stockholm Stadsmissions livsviktiga arbete

Just nu lever vi i osäkra tider med lågkonjunktur och krig. I sådana tider är det de som redan är utsatta som påverkas mest. Därför ville vi på Norteam i julas bidra och visa omtanke genom att bidra till Stockholm Stadsmissions arbete för utsatta kvinnor och barn.

Stockholm Stadsmissions Uppdrag

Mötesplatsernas Roll

I ett samtal med Jonna Alfvegren, enhetschef vid Stockholm Stadsmission i Vårberg, visar sig en vardag av hopp, utmaningar, och möjligheter. "Mötesplatserna," förklarar Alfvegren, "är mer än bara en fristad; de är startpunkter för nya början." Med aktiviteter som sträcker sig från grundläggande behov som måltider och hygien, till socialt rättighetsarbete och barns lek och lärande, målar hon upp en bild av en organisation som kämpar för att motverka utsatthet.

Donationernas Påverkan

Donationers påverkan kan inte underskattas, särskilt under jul, en tid som för många är lika med gemenskap och glädje. "Julen ger oss en unik möjlighet att sprida extra mycket ljus," säger Alfvegren. Med hjälp av bidrag kan Stadsmissionen erbjuda allt från festliga måltider till utflykter, vilket inte bara ger tillfällig lättnad utan också bygger långvariga minnen för de familjer de stöder.

Utmaningar och Lösningar

Utmaningarna är dock många och växande. I takt med att samhällsutmaningarna ökar, från lågkonjunktur till arbetslöshet och fattigdom, ökar behovet av stöd. Alfvegren understryker vikten av samverkan, både inom civilsamhället och med externa partners, för att kunna nå ut till och stödja de som behöver det mest.

Berättelser från familjerna

För de som har mottagit Stadsmissionens hjälp, är tacksamheten djup. Från barn som för första gången får uppleva en dag på Gröna Lund, till föräldrar som finner en gemenskap att dela sin vardag med, är berättelserna många och berörande. "Att se mötesplatsen som ett 'vardagsrum' för de vi hjälper är otroligt belönande," delar Alfvegren.

Engagemang och Framtidssyn

Men behovet av stöd slutar inte vid ekonomiska bidrag. Alfvegren lyfter fram vikten av engagemang i bredare termer, från volontärarbete till partnerskap som möjliggör aktiviteter för barn och unga. "Att prova på nya aktiviteter kan göra underverk för självkänslan och känslan av att vara inkluderad," påpekar hon.

Vi Gör Skillnad Tillsammans

Som Alfvegren avslutar, "Era donationer gör stor skillnad, varje dag. Att engagera sig ger inte bara värde till de som får hjälp; det berikar även givarens liv." Detta är en uppmaning till oss alla: att se bortom vår egen värld och bidra till en större, en som bygger på solidaritet, gemenskap, och hopp.

Genom Jonnas ord får vi en djupare förståelse för det ovärderliga arbete Stockholm Stadsmission utför och hur viktigt det är att vi alla bidrar. Så låt oss tillsammans arbeta för ett samhälle där stöd och gemenskap står i centrum, inte bara under julen utan året om.


Senaste
nytt