Norteam

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbarhet för oss handlar om både miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Genom teknikens framsteg och digitalisering kan vi inte bara arbeta mer effektivt utan också minska fraktflöden och aktivt återvinna samt återanvända hårdvara, mjukvara och licenser. Vi strävar efter att vara en positiv drivkraft för utvecklingen av IT-miljön på arbetsplatser och engagerar oss aktivt i miljöarbete genom samarbete med kunder, leverantörer, medarbetare och andra intressenter. 

Microsoft Partner Pledge

Microsoft Sverige Partner Pledge, ett initiativ som syftar till att skapa ett bättre samhälle genom synergier tillsammans med partnerorganisationer. Genom att skriva under Microsoft Sveriges Partner Pledge avger vi vårt löfte att bidra till branschens utveckling kring följande områden.

Microsoft Partner Pledge

Digital Kompetens

Utveckla en arbetskraft med starkare digital kompetens genom att till exempel säkerställa de anställdas möjligheter att utöka sina kvalifikationer samt erbjuda lärlingstjänster och praktikplatser till studenter och arbetssökande.

Mångfald

Sträva efter att utveckla en mer inkluderande arbetskraft genom att exempelvis synliggöra befintliga jämställdhets- och jämlikhetsutmaningar, jobba för mer inkluderande rekryteringsprocesser samt arbeta för en stark representation i samtliga nivåer inom organisationen.

Ansvarsfulla och Etiska AI-lösningar

Bistå i att nå de svenska klimatmålen genom att bland annat främja innovativa lösningar, integrera hållbarhetsarbetet i strategiska partnerskap samt öka transparensen kring egna CO2-utsläpp.

Hållbarhet

Hjälpa till att utveckla artificiell intelligens med fokuset att alltid sätta människans perspektiv i centrum, som gör samhället till en bättre plats och är i linje med AI-designprinciper som grundar sig på tydlighet, ansvar, rättvisa och etik.

Hållbarhet

En grönare teknikvärld

Ett av våra huvudmål är att erbjuda energieffektiva IT-lösningar till företag. Detta innebär inte bara att tillhandahålla hårdvara som förbrukar mindre energi, utan även att se till att våra system och nätverk är optimerade för minimal energiförbrukning. Genom dessa åtgärder bidrar vi till att minska våra kunders koldioxidavtryck.

ISO-certifieringar

En hållbar IT-partner

Intresseradav våra tjänster?

Hör av dig till oss idag!

Vi kontaktar dig så fort vi kan och alltid inom 24 timmar.