Norteam

Microsoft Azure

Microsoft Azure för företag

Skapa en plattformsoberoende upplevelse i molnet! Azure erbjuder en extremt skalbar plattform för att matcha din verksamhets behov.

Varför välja Microsoft Azure

Mångsidighet och innovation

Azure tillåter användare att välja och anpassa de tjänster som bäst passar deras behov. Plattformen är skalbar vilket möjliggör snabb upp- och nedskalning av resurser för att matcha verksamhetens behov.

Microsoft Azure

I en värld av ständig förändring är Microsoft Azure en konstant källa till pålitlig innovation och robusta molnlösningar.

Statistik som talar för sig själv

Skalbarhet, säkerhet och innovativ teknologi

228%

Potentiell ROI genom att utnyttja Azure PaaS för modernisering av applikationer.

Läs studien
40%

Lägre kostnader för infrastruktur relaterad till applikationsutveckling

Läs studien

10,3 milj. USD

Sparad administrationskostnad för organisationen på tre år.

Läs studien

our-vision-quote

Microsoft Azure utmärker sig med sin omfattande integration av olika tjänster, inklusive AI, maskininlärning, IoT och mycket mer. Den erbjuder en mångsidig och skalbar molnplattform som passar både små och stora företag.

Kim TorgalssonTech Lead, Norteam

Intresseradav våra tjänster?

Hör av dig till oss idag!

Vi kontaktar dig så fort vi kan och alltid inom 24 timmar.

FAQs

Vanliga frågor om Microsoft Azure

Kostnaden för Microsoft Azure varierar beroende på de tjänster och resurser som används. Med Azure kan du använda en betala-för-vad-du-använder-modell eller reservera resurser för att optimera kostnader. Detta görs vanligtvis genom Azure Reserved Virtual Machine (VM) Instances.

Azure står starkt med sin integrering i Microsofts ekosystem, stark säkerhet och mångsidighet. AWS är ledande i marknadsandel och erbjuder ett brett utbud av tjänster. Google Cloud är framstående inom dataanalys och maskininlärning.

För mindre företag är tjänster som Azure Virtual Machines, Azure SQL Database, och Azure Storage populära på grund av deras skalbarhet och kostnadseffektivitet.

Azure Data Lake Storage och Azure Synapse Analytics är bland de mest kostnadseffektiva tjänsterna för stordatahantering, erbjudande skalbarhet och avancerad analys.

Microsoft Azure tillåter enkel skalning av tjänster genom sitt användargränssnitt eller via automatiserade lösningar, vilket möjliggör ökad eller minskad kapacitet efter behov.

Alla branscher, inklusive finans, hälsovård, detaljhandel, och utbildning, kan dra nytta av Azure, särskilt för molnlagring, dataanalys och applikationsutveckling.

Microsoft Azure erbjuder molnbaserade verktyg och tjänster som främjar digital transformation genom att förbättra datatillgänglighet, skalbarhet och innovation.

Ja, Microsoft Azure erbjuder specialpriser och resurser för utbildningsinstitutioner, inklusive rabatter och tillgång till specifika utbildningsverktyg.

Microsoft Azure erbjuder robusta säkerhetsfunktioner som omfattar flera lager av säkerhet, inklusive nätverkssäkerhet, identitets- och åtkomsthantering, hotdetektering och kryptering av data. Dessutom tillhandahåller Azure verktyg för att upprätthålla efterlevnad och säkerhetsstandarder, vilket är avgörande för företag i alla storlekar. Microsoft tar även ett stort ansvar för säkerheten i de fysiska datahallarna för Azure och använder flera lager av säkerhetsåtgärder för att skydda dessa anläggningar: 1) Strikt Tillträdeskontroll: Tillträdet till datahallarna är strikt reglerat. Endast auktoriserad personal med särskild behörighet får tillträde, och det krävs ofta flera former av identifiering, såsom biometrisk skanning och personliga säkerhetskoder. 2) Övervakning: Microsofts datacenter är övervakade dygnet runt, både av säkerhetspersonal och genom ett omfattande nätverk av övervakningskameror. Detta säkerställer att obehöriga personer inte kan få tillträde. 3) Fysisk Säkerhet: Datahallarna är byggda för att motstå fysiska hot som naturkatastrofer och sabotage. De är ofta belägna på säkra platser och konstruerade med robusta material. 4) Brandskydd och Katastrofberedskap: Datacentren är utrustade med avancerade brandsläckningssystem och har detaljerade planer för katastrofberedskap för att minimera risken vid eventuella nödsituationer. 5) Miljösäkerhet: Datahallarna är utrustade med system för att kontrollera miljön, inklusive temperatur och luftfuktighet, för att säkerställa optimal drift av hårdvaran. 6) Nätverkssäkerhet: Även om det primärt är en del av den digitala säkerheten, spelar nätverkssäkerheten en viktig roll i att skydda datacentrens infrastruktur från cyberhot.